Close

Uncategorised

Zarząd

Prezes Zarządu Tadeusz Belerski – dziennikarz, publicysta, autor książek m.in. „Kawalerowie Orderu Uśmiechu”.

Read More

Szanowni Państwo

Powołując Fundację Muzyczny Krąg pragniemy wspierać wszelkie działania, które mogą pomóc w upowszechnianiu wiedzy i kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży. Z przykrością obserwujemy zanikanie przedmiotów artystycznych w naszych szkołach. Dzieci i młodzież coraz mniej są wrażliwe na piękno otaczającego nas świata, a ulegają wątpliwej wartości produkcjom lansowanym przez komercyjne … Czytaj więcej.

Read More

Statut Fundacji Muzyczny Krąg

Postanowienia ogólne § 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Muzyczny Krąg, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Tadeusz Belerski Maria Barbara Kolago zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Zbigniewem Warchołem, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalna 8 lok. 6, w dniu 6 marca 2013 roku, zmienionym 19 czerwca 2013 … Czytaj więcej.

Read More