Close

Rada Programowa Fundacji Muzyczny Krąg

Przewodnicząca:

Barbara Kolago – kompozytorka piosenek dla dzieci


Członkowie:

Anna Bernat-Ciechan – poetka, autorka tekstów piosenek

Jerzy Iwaszkiewicz – dziennikarz, felietonista

Ewa Ziętek – aktorka