Close

MartaFMK

Statut Fundacji Muzyczny Krąg

Postanowienia ogólne § 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Muzyczny Krąg, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Tadeusz Belerski Maria Barbara Kolago zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Zbigniewem Warchołem, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalna 8 lok. 6, w dniu 6 marca 2013 roku, zmienionym 19 czerwca 2013 […]

Read More