Close

Uncategorised

Kontakt

Fundacja Muzyczny Krąg adres: 05-270 Marki, ul. Lisi Jar 55tel.: 048/601248451e-mail: kontakt@muzycznykrag.org Numer KRS 000046799Numer NIP 5223007384 Konto Fundacji: 67203000451110000004096470

Read More

Muzykowanie a rozwój zdolności dziecka

Dlaczego właściwie dobrana muzyka jak wsparcie procesu edukacji? Muzyka pobudza rozwój różnych inteligencji człowieka (językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, intrapersonalnej, duchowej) łączy obie półkule mózgowe i wprowadza je w stan równowagi. Pod wpływem muzyki zwiększa się poziom katecholamin oraz serotoniny, neuroprzekaźników biorących udział w procesie uczenia się. Nauka i słuchanie […]

Read More

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hiperkinetic Disorder) oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Inne nazwy to zaburzenia hiperkinetyczne lub nadpobudliwość psychoruchowa. ADHD występuje u 3% -10% dzieci i najczęściej jest dziedziczna. Charakterystycznymi objawami ADHD są: brak uwagi, impulsywność, nadmierna aktywność co stanowi dużą przeszkodę w prowadzeniu grupowych zajęć lekcyjnych. Dziecku […]

Read More

Dysleksja

Termin „dysleksja” został po raz pierwszy użyty przez niemieckiego lekarza okulistę D. Berlina w 1887 roku dla scharakteryzowania niemożności czytania spowodowanej uszkodzeniem mózgu. Dysleksja jest wynikiem braku odpowiednio działających połączeń między dwiema półkulami mózgowymi. Jest problemem społecznym, bo występuje u ok. 10% uczniów. Rozróżniamy dysleksję: rozwojową – na określenie dysfunkcji […]

Read More

Przyjaciele fundacji

Edyta Jungowska – aktorka Fryderyk Babiński – muzyk, kompozytor Ilona Kuśmierska – aktorka Jacek Frankowski – rysownik Jan Wojdak – piosenkarz Józef Mika – aktor Jan Ordyński – dziennikarz radiowo-telewizyjny Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

Read More

Trochę wiedzy

Dlaczego w działaniach naszej Fundacji staramy się udowodnić tezę, iż nauczanie właściwie dobranej muzyki stanowi wsparcie procesów poznawczych i edukacyjnych oraz terapii niektórych zaburzeń? Bo pozytywne oddziaływanie nauczania muzyki jest następujące: Muzyka pobudza rozwój różnych inteligencji człowieka (językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, intrapersonalnej, duchowej) łączy obie półkule mózgowe i wprowadza […]

Read More